მასალების მტვირთავი Archives - სამშენებლო ტექნიკა |ექსკავატორი, თვითმცლელი, კოშკურა ამწე, ბეტონის ტექნიკა, ავტოტუმბო | ვეება Calc

Material handler

აპრილი 21, 2023

მასალის დამმუშავებელი

მასალის დამმუშავებელი სწრაფი ხელი , სწრაფი მეგობარია 10.5 – 19.5მ მაქსიმალური ოპერაციული რადიუსი 10.5 – 19მ მუშაობის სიმაღლე 1.5 – 9მ მუშაობის სიღრმე Features High The maximum height point of [�]

ლიზინგის კალკულატორი

ლიზინგის კალკულატორი