როუდჰედერი Archives - სამშენებლო ტექნიკა |ექსკავატორი, თვითმცლელი, კოშკურა ამწე, ბეტონის ტექნიკა, ავტოტუმბო | ვეება Calc
აპრილი 7, 2023

STR სერიის გზისმჭერლი

STR სერიის გზისმჭერლი გვირაბის გაყვანისთვის 467 – 570 კვტ საერთო სიმძლავრე ქვანახშირი /ნახევრად ნახშირი /კლდის ნაკერი ქვანახშირი /ნახევრად ნახშირი /კლდის ნაკერი 200 – 318 კვტ ძრავის საჭრელი სიმძლავრე ფუნქციები საჭრელი [�]
აპრილი 7, 2023

SCR სერიის გზისმჭრელი

SCR სერიის გზისმჭრელი გზისმჭერლი არანახშირის ნაკერისთვის 757- 867 კვტ საერთო სიმძლავრე ნახშირის გარეშე სამუშაო პირობები 2×260- 2×315 კვტ საჭრელი ძრავის სიმძლავრე ფუნქციები საჭრელი თავი ჭრის ხაზის სიჩქარე კარგად ემთხვევა კლდეს [�]

ლიზინგის კალკულატორი

ლიზინგის კალკულატორი