მასალების მტვირთავი

მასალის დამმუშავებელი

მასალის დამმუშავებელი სწრაფი ხელი , სწრაფი მეგობარია 10.5 – 19.5მ მაქსიმალური ოპერაციული რადიუსი 10.5 – 19მ მუშაობის სიმაღლე 1.5 – 9მ მუშაობის სიღრმე Features High The maximum height point of …