სერვისი

იმისათვის რომ მომსახურება მაღალ სტანდარტებს შეესაბამებოდეს, ვეებას სევრის ცენტრი დაკომპლექტებულია უმაღლესად კვალიფიციური სპეციალისტებით,რომლებიც უზრუნველყოფენ მაღალი ხარისხის ტექნიკურ მომსახურეობას საქართველოს ნებისმიერ ტერიტორიაზე.
სერვის ცენტრს აქვს წვდომა მაღალი ხარისხის ნაწილებზე და ტექნიკურ ბაზებზე,ამ ეტაპზე კომპანიის სერვისის დაქვემდებარებაში არის ოთხი ერთეული მობილური ჯგუფი,რომლის გაზრდაც იგეგმება უახლოეს მომავალში.
კომპანიის მიზანია, შექმნას ბაზარზე მაღალი ხარისხის სერვისი, რომელიც ხელს შეუწყობს სამშენებლო სამუშაოების ეფექტურ დროში შესრულებას.