ხაზის ტუმბო

სტაციონარი ტუმბო გამწევზე

C6 სერიის სტაციონარი ტუმბო Reliability And Durability 9/18 – 13/25MPa Theo Delivery Pressure 83/41 – 100/62m³/h Theo Concrete Output 132 – 230kW Upper Engine Power Features Durability & Reliability NAS …