კონტეინერების მტვირთავი

40 ტონაზე ნაკლების ამწე

40 ტონაზე ნაკლების ამწე უფრო სწრაფი და უსაფრთხო 10 – 35 ტ მაქსიმალური დატვირთვის მოცულობა 5000 – 6000 მმ ბორბლიანი ბაზა 13910 – 16200 მმ მაქსიმალური აწევის სიმაღლე ფუნქციები დინამიური …

კონტეინერების მტვირთავი

40 ტ-ზე მეტი ამწე

40 ტ-ზე მეტი ამწე უფრო სწრაფი და უსაფრთხო 45 – 50 ტ მაქსიმალური დატვირთვის მოცულობა 6000 – 8000 მმ ბორბლიანი ბაზა 9300 – 15100 მმ მაქსიმალური აწევის სიმაღლე ფუნქციები დინამიური …